Home » HR Mjukvara

HR Mjukvara

Human Resources Management Systems (HRMS) kan vara till stor nytta i ett företag. Det rör sig nu för tiden om mjukvara (datorprogram) som kan utföra många olika uppgifter.

hrExempel på områden där man kan ha nytta av HRMS:

 • Löneutbetalningar (inklusive uträkning av löneavdrag, skatt och arbetsgivaravgifter)
 • Kontrolluppgifter till Skatteverket
 • Anställdas arbetstider, närvaro och prestationer
 • Schemaläggning
 • Information om utvärderingar och lönesamtal
 • Kontaktuppgifter och annan grundläggande information om de anställda
 • Information om anställdas meriter och kunskapsområden
 • Analys av frånvaro
 • Hantering av förmåner för de anställda, såsom försäkringar, pensionsinbetalningar och vinstdelningsprogram
 • Rekrytering av anställda
 • Vidareutbildning av anställda

Självbetjäning för anställda

Employee Self-Service (ESS) är vad man brukar kallas internetbaserade applikationer som gör det möjligt för anställda att själva nå en del av den information som företaget har lagrat om dem.

I vissa system kan den anställda bara se informationen, men det finns även system där den anställde kan göra vissa ändringar, till exempel uppdatera sina kontaktuppgifter så att företaget har tillgång till aktuell hemadress, telefonnummer, telefonnummer till närmsta anhöriga, etc. Det är också praktiskt om anställda själva kan uppdatera sina bankuppgifter som de vill att lönen ska betalas in till ett annat bankkonto än det som använts hittills.

I vissa system för självbetjäning kan de anställda lämna in ansökningar, till exempel semesteransökan, ansökan om tjänstledighet och information om planerad föräldraledighet. En del företag har behov av att göra det möjligt för anställda att på ett smidigt vis själva lämna in kvitton och liknande som härrör från kostnader i tjänsten, till exempel kostnader under tjänsteresor.

En SS kan spara mycket tid för HR-avdelningen om den används för att automatisera rutinartade funktioner som tidigare krävde manuell assistans från HR-personal. Detta innebär i sin tur att HR-avdelningen kan fokusera mer tid och resurser på mer komplexa frågor rörande humankapitalet i organisationen.